โทรติดต่อเบอร์ 02-3266-730 มือถือ 081-928-1962

วิชาฟิสิกส์ แจกหนังสือ 4เล่ม เนื้อหาเรื่อง

เล่ม 1 เรื่อง ไฟฟ้าเสียง

เล่ม 2 เรื่องสมดุล

เล่ม 3 เรื่องงานพลังงาน

เล่ม 4 โมเมนตัมและการชน

หมายเหตุ สามารถสั่งPrinted หน้านี้เป็นใบสมัครได้เลย