การเหนี่ยวนำ

การเหนี่ยวนำคือ การนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้าวางใกล้วัตถุที่เป็นตัวนำจะทำให้เกิดประจุชนิดตรงข้ามทางด้านใกล้ และเกิดประจุชนิดเดียวกันทางด้านไกล เมื่อเอาวัตถุที่มีประจุออกห่าง วัตถุตัวนำจะกลับเป็นกลางทางไฟฟ้าเหมือนเดิม

ดังรูปที่แสดง