เนื้อหา ม . 5 เทอม 2

ชนิดของแรงระหว่างประจุ

แบบที่ 1 แรงผลัก

 

แบบที่ 2 แรงดูด

 

ไปทำแบบฝึกหัดตามสูตร