เนื้อหา ม.4

ความลึกปรากฎ

การหักเหของแสงผ่านตัวกลางผิวโค้งนูนและเว้า

ภาพอันเกิดจากเลนส์นูน

ภาพอันเกิดจากเลนส์เว้า

ทัศนอุปกรณ์

การกระจายของแสง

ตาและการมองเห็นแสงสี

ความสว่างเฉลี่ย

หน้า3