การใช้ไฟฟ้าภาในบ้าน สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กโลก แรงที่กระทำต่อประจุไฟฟ้าในสนาม
แรงกระทำต่อเส้นลวดตัวนำ มอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับ
การเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยว ไดนาโมกระแสตรง ไดนาโมกระแสสลับ
หม้อแปลง แรงกระทำระหว่างเส้นลวด โซินอยด์และแท่งแม่เหล็กไฟฟ้า