+

 

 

 

เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 ปีการศึกษา2554

แม่เหล็ก-ไฟฟ้า แบบฝึกหัดและข้อสอบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ แบบฝึกหัดและข้อสอบ
สภาพยืดหยุ่นของสสาร แบบฝึกหัดและข้อสอบ
ความดันของของไหล แบบฝึกหัดและข้อสอบ
ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของกาซ แบบฝึกหัดและข้อสอบ
ลองทำข้อสอบวิทย์ PAT2 ครั้งที่ 1_2554

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนพิเศษ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ว30204

รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2555 เทอม 1