การบันทึกผลในวิชาฟิสิกส

ในวิชาฟิสิกส์ จะต้องเข้าเกี่ยวข้อง กับการวัด การคำนวณ และการจดบันทึกข้อมูล เพื่อนำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์

เป็นข้อสรุป ออก ในรูปแบบของ ตารางหรือรูปแบบของกราฟังนั้นในการบันทึกผลลงตารางจะต้องมีหลักเกณท์ดังต่อไปนี้

นิยมบันทึกผลข้อมูล ให้เป็นหลัก หน่วย หรือ หลักสิบ หรือหลักร้อย ถ้าเกินกว่านี้จะต้องใช้ตัวฐาน

10ยกกำลังเข้าไปช่วยบันทุกผลด้วย

การบันทึกผลเพื่อแสดงข้อมูล หรือ นำเสนอข้อมูลมีหลายรูปแบบกัน

ตารางแสดงความเร็วของก้อนหินที่ตกลงมาเป็นเวลานาน 6 วินาท

ตำแหน่งเวลา ความเร็ว ( m/s)
0 0
1 9.70
2 19.5
3 29.5
4 39.4
5 49.0
6 58.7
 

1.แบบตาราง

แสดงกราฟแท่งของความเร็วก้อนหิน

2. แบบกราฟแท่ง

3. แบบกราฟวงกลม

4. แบบกราฟเส้นต่อจุด

 

5. แบบกราฟเส้นตรงหรือกราฟพิกัดฉาก