แบบฝึกหัด

1.  แมลงตัวหนึ่งบินหนีในแนวเส้นตรงด้วยความเร็ว  0.5  เมตร/วินาที  จากคน ๆ หนึ่งซึ่งยืนในที่ โล่งอยากทราบว่าคน ๆ นั้น  ได้ยินเสียง การบินของแมลงนั้นได้นานเท่าไร  ถ้ากำหนดอัตราที่พลังงานเสียงซึ่งแมลงนั้นส่งออกมาในขณะที่บินมีค่า   วัตต์  ทั้งนี้ 
กำหนดให้ว่าเสียงเบาที่สุดที่มนุษย์อาจได้ยินมีความเข้มเป็น  10-12  วัตต์/ตารางเมตร

2. แหล่งกำเนิด  A  และ B  เป็นจุดมีกำลังเสียง  10  และ  40  วัตต์  ตามลำดับ  นำแหล่งกำเนิด เสียงทั้งสองมาทดลองวัดระดับความเข้ม  เสียงทีละแหล่ง  ระดับความเข้มเสียงที่ระยะห่างจาก  (A)   1 เมตร  ต่างจากระดับความเข้มเสียงที่ระยะห่างจาก  (B)  2  เมตร เป็นกี่เดซิเบล   (log 2 = 0.3010  , log 3 = 0.4771)

3. ผนังเก็บเสียงอันหนึ่งยอมให้พลังเสียงที่มากระทบผ่านตัวมันไปได 0.1%้ ถ้าเสียงที่มีความเข้ม วัตต์/ตารางเมตร มากระทบผนังชนิดนี้ที่มีขนาดเป็น เมตร ให้หากำลังของเสียงที่ผ่านผนังนี้ไปได้