เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1

 

เนื้อหาโมเมนตัม

แบบฝึกหัด1

การดลและแรงดล

แบบฝึกหัด2
การชน1 มิติ และ 2 มิติ แบบฝึกหัด 3
การแยกตัวออกจากกัน แบบฝึกหัด 4
คลื่นน้ำ แบบฝึกหัด 5
แสง แบบฝึกหัด 6
เสียง แบบฝึกหัด 7
   

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนพิเศษ

รายชื่อนักเรียน ม.5/1-3 วิชาฟิสิกส์ ว.30203

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ว.30202

คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 2