เนื้อหา ม.4

บทนำในการเรียนวิชาฟิสิกส์

หน่วยและการแปลงหน่วย

การเคลื่อนที่ในแนวตรง

การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

การเคลื่อนที่แบบซิ้มเปิ้ลอาร์โมนิก

คลื่นน้ำ
แสง

คลื่นเสียง1

คลื่นเสียง2

 

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนพิเศษ ม.4 แผนวิทย์-คณิต ม.ห้อง 1-3

 

 

 

หน้า2